Start Windows Again

Selasa, 03 Januari 2012

❞Dajjal Vs Imam Mahdi❞

Imam Mahdi as. Beliau adalah Muhammad bin Abdillah Al Alawi Al Fathimi Al Hasani. Munculnya beliau di muka bumi ini merupakan satu bagian dari sejumlah tanda –tanda kiamat yang mulai dekat. Beliau lahir sebagaimana manusia biasa, belajar ilmu agama di kota Madinah pada waktu itu manusia tidak mengetahui bahwa ia adalah Imam Mahdi.
Ciri-ciri fisiknya.
Muhammad bin Abdillah Al Mahdi adalah seorang pemuda yung usianya hampir mencapai 40 tahun. Warna kulitnya coklat, hidungnya mancung, dahinya lebar, berjenggot tebal, pada pipinya ada tahi lalat, postur tubuhnya tegap, tidak terlalu gemuk, berbicaranya gagap jika ucapannya lambat ia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya.sehingga ucapannya menjadi lancar.
Waktu dan tempat kemunculannya.
Tanda kemunculan Imam Mahdi yang terkuat adalah wafatnya seorang khalifah kemudian terjadinya persengketaan tiga putra khalifah untuk menguasai Makkah namun tak seorangpun yang berhasil menguasainya, lalu muncul panji-panji hitam dari arah Khurasan (Ashabu Rayati As sud) kedatangan mereka untuk memberi dukungan penuh kepada Imam Mahdi. Tentang kelompok panji hitam ini ada yang berpendapat bahwa mereka adalah Taliban dan Al Qaidah yang berada di Khurasan (Afghanistan). Karena ciri-ciri lahir mereka mirip dengan apa yang disebutkan dalam banyak atsar diantaranya bendera mereka berwarna hitam,. Serban mereka serba hitam, pakaian mereka putih terlihat unik, mereka memelihara rambut. (baca kitab Al Fitan, Nu’aim Bin Hammad. Hal18.
Tanda-tanda alam kemunculannya.
Sedangkan tanda-tanda alam yang mengisyratkan kemunculannya adalah gerhana matahari dan bulan pada bulan Ramadhan yang didiringi oleh suara keras di bumi dan adanya bintang berekor kemudian disusul oleh adanya huru-hara, kekacauan dan malapetaka dibulan Syawal, Pertikaian dan konflik yang terjadi di bulan Dzulqa’dah disusul peristiwa perampokan dan pembantaian jamaah haji hingga darah menggenang di Jumratul Aqabah, lalu dibulan Muharram dibaiatlah Imam Mahdi oleh sejumlah kaum muslimin.
Proses pembaiatan Imam Mahdi
Imam Mahdi adalh seorang pemuda shalih, ia tidak berambisi menjadi pemimpin. Proses pembaiatannya dilakukan secara paksa oleh beberapa kaum muslim yang menemuinya disebuah tempat antara maqam Ibrahim dan rukun Ka’bah. Awalnya Imam Mahdi menolak karena melihat betapa berat persoalan yang akan dihadapi. Sehingga pada suatu malam Allah mengislahnya. Begitu ba’iat selesai dia dan pasukannya langsung bersiap-siap untuk memasuki kancah pertempuran. Penaklukan dunia secara total dan membersihkan dunia dari kebatilan.
Awalnya pasukannya berjumlah kecil namun peristiwa ajaib dengan tenggelamnya sepasukan musuh yang mengejarnya membuat banyak kaum muslimin yang lain dari pemuka Syam dan Iraq mendukungnya, namun pendukung terbesarnya berasal dari Ashabu Rayati As sud dari Negara Afghanistan.
Penaklukan dan ekspansi Imam Mahdi
Setelah proses pemba’iatan Imam Mahdi selesai maka mulailah dia melakukan penaklukan-penaklukan. Dengan izin Allah wilayah-wilayah yang akan dia taklukannya adalah:
1. Bani Kalb (pendukung Sufyani)
2. Jazirah Arab yang meliputi Saudi, Yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Oman dan seluruh kawasan Jazirah.
3. Persi/Iran (Syiah), kaum Syiah kecewa karena Imam Mahdi bukan berasal dari kalangan mereka. Mereka melawan Imam Mahdi namun belliau berhasil menghancurkan mereka.
4. Penaklukan Baitul Maqdis dan Palestina seluruhnya.
5. Malhamah kubra di Al Qur'an’ maq dan Dabiq (Damaskus). Ini mereupakan pertempuran paling dahsyat yang terjadi antara pasukan Imam Mahdi dan pasukan Rum. Perang ini terjadi selama empat hari berturut-turut, sepertiga dari kaum muslimin lari dari pertempuran. Sepertiga lagi mati syahid dan sepertiga sisanya mendapat kemenangan.
6. Penaklukan China, Rusia dan India.
7. Penaklukan Konstantinopel (Turki sekuler), penaklukan ini tidak memakai senjata tetapi hanya menggunakan takbir dan tahlil.
8. Perang melawan Dajjal bersama tujuh puluh ribu Yahudi.
9. Penaklukan Roma seluruhnya.

Wafatnya Imam Mahdi
Imam Mahdi tidak hidup lama setelah datangnya Isa As. Ia wafat dan dishalati oleh kaum muslimin. Sepeninggalnya maka Al Qahtani akan menggantikan Imam Mahdi dalam memimpin kaum muslimin, kebaikan dan keutamaannya sama denagan Imam Mahdi. Masa inilah penuh dengan kedamaian dan keadilan.

Dajjal

Dajjal adalah orang Romawi berkulit merah, bertubuh pendek, berambut keriting, dahinya lebar, pundaknya bidang, matanya yang sebelah kanan buta. Pada mata sebelah kirinya terdapat daging yang tumbuh lebih tebal dari sudutnya, diantara kedua matanya terdapat tulisan huruf ka fa ra, dia mandul tidak punya anak. Dajjal akan keluar dari arah timur (Khurasan) dari kampung Yahudi Asbahan, (sekarang berada diperbatasan Iran dan Rusia). Kemudian ia mengembara ke seluruh negeri, tidak ada Negara yang selamat dari fitnahnya kecuali Makkah dan Madinah.ia keluar setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantin.(lihat: Fathul bari: 13:91).

Tanda-tanda kemunculan Dajjal

Dari hadits Tamim Ad Dari disimpulkan bahwa tanda-tanda kemunculan Dajjal adalah pohon-pohon kurma di desa Nakhl Baisan (Palestina) tidak bisa berbuah lagi, keringnya air danau Tahabaria di Palestina dan keringnya mata air Zughar (Syiria) yang biasa mengairi perkebunan sekitarnya. (HR Muslim18:83).

Dimanakah Dajjal sekarang?.

Pendapat yang shahih adalah bahwa Dajjal sudah diciptakan, sekarang ini ia berada disebuah pulau terpencil dan sedang menunggu ketentuan Allah untuk keluar. Hal itu sebagaiman hadits Tamim Ad Dari yang pernah bertemu Dajjal disebuah pulau terpencil saat perahu yang ia naiki bersama kawan-kawannya karam dilaut. Tamim bertemu Dajjal dan al Jasasah, sedang Dajjal saat itu kedua tangannya terbelenggu ke kuduknya, antara kedua lututnya dan mata kakinya diikat dengan rantai besi (HR Muslim 18:78-83).

Keadaan dunia sebelum datangnya Dajjal

Rasulullah SAW bersabda “ sebelum datangnya Dajjal adalah tempo waktu tiga tahun yang sangat sulit dimana Pada waktu itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan langit pada tahun kedua agar menahan duapertiga dari hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan duapertiga dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujan lalu ia tidak meneteskan setitik airpun dan memerintah bumi unutk menahan semua tanamannya setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijaupun dan semua binatang berkuku akan mati kecuali yang tidak dikehendaki Allah. para sahabat bertanya dengan apa manusia hidup pada saat itu ?. beliau menjawab. Tahlil, takbir dan tahmid bagi mereka sama dengan makan.”(HR Ibnu Majah. Sahih. Lihat As Sahihah 2457).

Lama Dajjal menetap di bumi

Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari satu hari pertama bagaikan satu tahun, satu hari kedua bagai satu bulan satu hari ketiga bagaikan satu pekan. Hari berikutnya bagaikan hari-hari biasanya. Dalam keadaan seperti ini setiap muslim tetap melaksanakan shalat sebagaimana hitungan satu tahun, satu bulan dan satu pekan (HR Muslim).

Fitnah Dajjal

Dajjal akan datang dengan membawa fitnah yang amat dahsyat sehingga banyak manusia akan tertipu. Diantara fitnah Dajjal adalah sebagai berikut :
1- Dajjal datang dengan membawa surga dan neraka, siapa yang masuk ke surga Dajjal berarti masuk ke Neraka Allah dan siapa yang bersabar terhadap Neraka Dajjal berarti masuk kesurga Allah.
2- Dajjal mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati sehingga banyak manusia menyangka bahwa ialah Tuhan yang sesungguhnya.
3- Penduduk negeri yang disinggahi Dajjal lalu mengingkarinya, maka sawah dan ladangnya akan hancur, hewan ternaknya mati kelaparan dan negerinya gersang. sedang yang beriman kepada Dajjal akan memperoleh berbagai sarana hidup.
4- Diantara fitnahnya adalah ia akan memaksa seorang manusia lalu membunuh dan memotongnya dengan gergaji hingga tubuhnya terbelah dua lalu ia menghidupkannya kembali. Dia lalu memaksa orang tersebut beriman kepadanya

Para pengikut dan pendukung Dajjal

Pendukung utama Dajjal adalah 70000 Yahudi Asbahan yang berpakaian tanpa jahitan juga diikuti suatu kaum bermuka gelap seperti tembaga. Orang ajam juga banyak yang mendukung Dajjal, juga orang Turki dan manusia dari berbagai Negara yang kebanyakan orang-orang arab dusun dan wanita.

Terbunuhnya Dajjal ditangan Al Masih

Pada hari terakhir dari pengembaraannya di bumi sampailah Dajjal di Palestina lalu bertemu dengan pasukan Imam Mahdi yang baru kembali dari penaklukan Konstantin, saat itu ia telah bersama Isa AS. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Lalu Nabi Isa mengejarnya hingga sampailah ia disebuah tempat bernama pintu Lodd, disitulah Nabi Isa menikamya dengan sebilah tombak kemudian tombak yang berlumuran darah itu ditunjukkan kepada kaum muslimin selanjutnya 70000 kaum Yahudi pengikut Dajjal akan dibunuh semuanya sehingga mereka akan bersembunyi di batu-batu dan pohon-pohon namun semuanya memberi tahu keberadaan Yahudi yang bersembunyi dibaliknya kecuali pohon Gharqad. (Al Fitan Wal Malahim 1:128-129).

Cara berlindung dari fitnah Dajjal

Rasulullah mengajarkan kepada setiap mu’min cara berlindung dari fitnah Dajjal diantaranya adalah sebagai berikut.
1. Membaca sepuluh ayat pertama dan terakhir dari surat Al KAhfi
2. Membaca do’a-do’a perlindunagn dari fitnah Dajjal khususnya setiap shalat saat sujud terakhir sebelum tasyahud.
3. Memantapkan iman dengan mempelajari hakikat dan fitnah Dajjal sehingga saat kemunculannya ia mengetahui kebohongan Dajjal.
4. Menetap di Makkah atau Madinah.
5. Berlari atau bersembunyi jika mengetahui bahwa Dajjal mendatanginya. Meskipun ia seorang yang kuat imannya. Karena fitnah syubhat Dajjal sangat dahsyat.


Sekian semoga kita semua dapat selamat dari fitnah Dajjal
 1. BENTUKLAH PASUKAN MILITER PADA SETIAP ZONA ISLAM
  SAMBUTLAH UNDANGAN PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
  bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah senjata kalian.

  Dengan memohon Ijin Mu Ya Allah Engkaulah Pemilik Asmaul Husna, Ya Dzulzalalil Matien kami memohon dengan namaMu yang Agung
  Pemilik Tentara langit dan Bumi perkenankanlah kami menggunakan seluruh Anasir Alam untuk kami gunakan sebagai Tentara Islam untuk Menghancurkan seluruh Kekuatan kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan yang sudah merajalela di muka bumi ini hingga Dien Islam saja yang berdaulat , tegak perkasa dan hanya engkau saja Ya Allah yang berhak disembah !

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit
  sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah!

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

  Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan kepada manusia di bumi.

  Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia karena itu adalah FITNAH

  Firman Allah: al-Hajj 39, 40
  Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu
  orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

  Firman Allah: an-Nisa 75
  Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak .
  Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan(al-Baqarah 217)

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

  Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa / kampung.
  Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

  Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
  ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Wahai para Ikwan Akhir Zaman, Khilafah Islam sedang membutuhkan
  para Mujahid Tangguh untuk persiapan tempur menjelang Tegaknya Khilafah yang dijanjikan.

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  email : seleksidim@yandex.com

  Dipublikasikan
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  BalasHapus
 2. DEKLARASI PERANG PENEGAKKAN DINUL ISLAM
  DISELURUH DUNIA
  Bismillahir Rahmanir Rahiim
  Dengan Memohon Perlindungan dan Izin
  Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
  Rabb Pemelihara dan Penguasa Manusia,
  Raja Manusia yang Berhak Disembah Manusia.
  Rabb Pemilik Tentara Langit dan Tentara Bumi


  Pada Hari Ini : Yaumul Jum'ah 6 Jumadil Akhir 1436H
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Mengeluarkan Pengumuman kepada
  1. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Afrika
  2. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Eropa
  3. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia
  4. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Asia Tenggara
  5. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Amerika
  6. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di benua Australia
  7. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Utara
  8. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) yang hidup di Kutup Selatan
  9. Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) diseluruh Dunia

  PENGUMUMAN DEKLARASI PERANG SEMESTA
  Terhadap Seluruh Negara yang Tidak
  Menggunakan Hukum Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
  Perang Penegakkan Dinuel Islam ini Berlaku disemua Pelosok Dunia.

  MULAI HARI INI
  YAUMUL JUM'AH 6 JUMADIL AKHIR 1436H
  BERLAKULAH PERANG AGAMA
  BERLAKULAH PERANG DINUL ISLAM ATAS DINUL BATHIL
  BERLAKULAH HUKUM PERANG ISLAM DISELURUH DUNIA
  MEMBUNUH DAN TERBUNUH FISABILILLAH

  "Dan BUNUHLAH mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan USIRLAH mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”
  (Q.S: al-Baqarah: 191-193).

  BUNUH SEMUA TENTARA , POLISI, INTELIJEN , MILISI SIPIL ,HAKIM DAN
  BUNUH SEMUA PEJABAT SIPIL Pemerintah Negara Yang Memerintah dengan Hukum Buatan Manusia (Negara Kufar).

  BUNUH SEMUA MEREKA-MEREKA MENDUKUNG NEGARA-NEGARA KUFAR DAN MELAKUKAN PERMUSUHAN TERHADAP ISLAM.
  JANGAN PERNAH RAGU MEMBUNUH MEREKA sebagaimana mereka tidak pernah ragu untuk MEMBUNUH, MENGANIAYA DAN MEMENJARAKAN UMMAT ISLAM YANG HANIF.

  INTAI, BUNUH DAN HANCURKAN Mereka ketika mereka sedang ada dirumah mereka jangan diberi kesempatan lagi.
  GUNAKAN SEMUA MACAM SENJATA YANG ADA DARI BOM SAMPAI RACUN YANG MEMATIKAN.

  JANGAN PERNAH TAKUT KEPADA MEREKA, KARENA MEREKA SUDAH SANGAT KETERLALUAN MENENTANG ALLAH AZZIZUJ JABBAR , MENGHINA RASULULLAH SAW, MENGHINA DAN MEMPERBUDAK UMMAT ISLAM.
  BIARKAN MEREKA MATI SEPERTI KELEDAI KARENA MEREKA ADALAH THOGUT DAN PENYEMBAH THOGUT

  HANCURKAN LULUHKAN SEMUA PENDUKUNG PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA KUFAR
  DARI HULU HINGGA HILIR

  HANYA SATU UNTUK KATA UNTUK BERHENTI PERANG,
  MEREKA MENYERAH DAN MENJADI KAFIR DZIMNI.
  DAN BERDIRINYA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH.
  KHALIFAH IMAM MAHDI.

  Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
  Maha Penyayang.

  Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.
  Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu),
  maka tidak ada permusuhan (lagi),
  kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
  Al-Baqarah : 192-193

  SAMPAIKAN PESAN INI KESELURUH DUNIA,
  KEPADA SEMUA ORANG YANG BELUM TAHU ATAU BELUM MENDENGAR

  MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
  PANGLIMA ANGKATAN PERANG PANJI HITAM
  Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh

  BalasHapus

Leave your message below to the development of my blog.
1. Do not leave the active link.
2. Do not leave the SPAM and FAKE LINK.
3. Do not copy and paste without permission from the admin because I will report to the DMCA.
PLEASE WAKE UP. ONE VOICE CAN MAKE A DIFFERENCE AND A MILLION CAN CHANGE THE WORLD.